Privatlån eller renoveringslån?

För den som behöver låna pengar för att renovera sin bostad finns i huvudsak tre stycken olika alternativ. Det första, att öka sitt bolån, är bara möjligt om belåningsgraden ligger under 85 %. De två andra alternativen är då privatlån och renoveringslån. Renoveringslån är ett (relativt) nytt fenomen som inte alla banker erbjuder ännu, även om tendenserna pekar på att det kommer att bli vanligare.

Exakt vad skillnaden mellan ett renoveringslån och ett privatlån är är inte helt uppenbart, förutom då att ett privatlån kan användas till lite vad som helst, medan ett renoveringslån endast får användas till just renovering. Det finns goda skäl till att välja ett renoveringslån framför ett privatlån om detta är möjligt, och de banker som erbjuder det föredrar det också om pengarna ändå skall användas till renovering.

Större säkerhet för bank

Eftersom ett renoveringslån endast kommer att användas till renovering av en bostad så ser banken det som en säkerhet i sig, även fast det inte är en lånesäkerhet som det vanligtvis definieras. Skälet är enkelt: en bostadsrenovering kommer att höja värdet på bostaden, och denna höjning kan man räkna med är minst lika stor som själva kostnaden för renoveringen (möjligen ibland lite lägre, relativt ofta högre).

Efter renoveringen så värderar man bostaden igen, till ett högre värde, vilket innebär en räntesänkning. På så sätt är det en mindre risk för banken att låna ut pengar till renovering utan pant, i och med att renovering innebär att låntagarens betalningsmöjligheter ökar (och att bostaden vid en eventuell försäljning kommer att vara mer värdefull.

Fördelar för låntagaren

Men det är inte bara för banken som renoveringslån är någonting positivt, utan det gäller också i allra högsta grad för låntagaren. Eftersom säkerheten för banken är högre än vid lån där syftet inte är specificerat, eller inte leder till att en värdeökning skapas, så är bankerna mer benägna att bevilja renoveringslån. Denna högre säkerhet gör också att man får bättre villkor än om det rör sig om ett vanligt privatlån (blancolån).

Dock, bara för att ett privatlån inte går under namnet renoveringslån (eller ”lån för renovering”) så betyder det inte att det inte kan bli ett sådant i praktiken. Om banken vet att pengarna kommer att gå till en renovering så kan man enklare få det beviljat än om det exempelvis rör sig om ett bilköp, och samtidigt också få bättre villkor. Det gäller alltså att klargöra vad pengarna kommer att användas till.

Sending
Omdömen från användare
5 (5 omdömen)