Låneförsäkring

Att låna för att kunna renovera sin bostad innebär en stor kostnad, beroende på vilken sorts arbete som ska utföras. Enklare saker kan kanske kosta några tiotusen kronor, medan det för andra arbeten rör sig om ett antal hundratusen kronor. Avbetalning på sådana lån kan kännas som en dryg månatlig kostnad, även om det ändå är värt det (man får en bättre bostad, som samtidigt tack vare renoveringen ökat i värde med allt positivt som det innebär). Att då lägga till ytterligare en avgift är något som många tvekar över.

Inte desto mindre är det något som kan vara en mycket bra affär och som i slutändan leder till att man kan bo kvar i sin renoverade bostad och inte tvingas sälja den. Det vi talar om här är en låneförsäkring – något som kan rädda privatekonomin när det kärvar till sig.

Vad är en låneförsäkring?

En låneförsäkring är en försäkring som gör att du får stöd om din ekonomiska situation förändras under den tid du betalar tillbaka på ett lån. De vanligaste exemplen är då arbetslöshet eller längre tids sjukdom. Ingetdera är någonting man kan planera och även om en anställning känns trygg så kan saker förändras snabbt. Många större lån betalas tillbaka under en lång tidsperiod, och vem kan med säkerhet säga att hon eller han kommer att ha kvar sin anställning fem år in i framtiden?

Exakt hur låneförsäkringar fungerar varierar, men det vanliga är att om du blir arbetsoförmögen så täcker försäkringen hela eller delar av dina månatliga kostnader för lånet, upp till en viss maxgräns (10 000 till 20 000 kronor vanligtvis). Denna ersättning räcker dock inte för evigt utan är tidsbegränsad, i regel till ett år. För många bör ett år vara tillräcklig; då den genomsnittliga arbetslöshetstiden i Sverige ligger på runt 30 veckor. Samma gäller sjukskrivning, där sjukskrivningsperioder längre än ett år är ovanliga.

Villkor för låneförsäkring

De villkor som finns för att man ska kunna teckna en låneförsäkring är enkla. Först och främst måste man vara minst 18 år gammal (och vanligtvis under 65). Vid försäkringstillfället får man ej heller ha kunskap om att man är på väg att bli uppsagd, eller att man har någon sjukdom som kan komma att göra en arbetsoförmögen. Slutligen så måste man också ha en fast anställning.

De exakta villkoren kan variera en del, men kommer att i huvudsak se ut som ovan. Premien för försäkringen beräknas sedan på månadskostnaden för lånet och kommer att landa någonstans på runt 8-9 % av denna. Slutligen innehåller låneförsäkringar vanligtvis en dödsklausul, som innebär att lånet betalas av försäkringen i händelse av att låntagaren skulle dö.

När behövs en låneförsäkring?

För mindre lån så är en flyttförsäkring sällan nödvändig, men desto mer för större. Detta beror också på hur pass stora månatliga utgifter man har, och tror sig kommer att ha inom den tidsperiod som lånet skall betalas tillbaka. Om det olyckliga skulle inträffa med längre tids arbetslöshet eller sjukdom – hur skulle man då klara av ekonomin och att betala tillbaka på lånet? Är man tveksam så är det bäst att försäkra sig, för att undvika att tvingas gå från hus och hem om man förlorar sin arbetsinkomst under en längre tid.

 

Sending
Omdömen från användare
4.67 (3 omdömen)