Användarvillkor

Det här är LoanHero

LoanHero.se är en tjänst för dig som vill hitta rätt lån och ägs och drivs av iResponse Network and Media AB med Org nr 556676-5425 – Ett bolag inom Stabilo Media koncernen.

 

Hantering av personuppgifter och sekretesspolicy

LoanHero följer de regler som enligt svensk lag stadgas i personuppgiftslagen (PUL).

Ansvarsfrihet

LoanHero är en trafikförmedlingstjänst som hjälper dig att enkelt komma i kontakt med rätt företag som du sedan kan jämföra och granska. Vi ger dig förutsättningarna att göra ett klokt val men du som beställare ansvarar själv för vilket företag du väljer att anlita. Ta därför alltid in referenser från företagen. LoanHero är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan dig och företaget. Det innebär att LoanHero inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan dig och företaget, t.ex. oenigheter gällande arbetet, skada eller utebliven betalning. Du har ingen rätt att kräva ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till att LoanHero förmedlat kontakten, exempelvis felaktiga uppgifter.

Information på LoanHero.se

LoanHero arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras är korrekta men kan ej garantera detta. Du äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på LoanHero i de fall det förekommer material som visar sig inte är korrekt.

Förfrågningar på LoanHero.se och skyldighet att följa Svensk lag

LoanHero har ingen ansvarigutgivare utsedd och du som väljer att göra en förfrågan svarar själv straffrättsligt för materialet. Materialet får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler.

Du får alltså inte publicera något material som innebär att det upplevs stötande och kränkande. Materialet som du publicerar får inte vara illojalt med den verksamhet som LoanHero bedriver. Du är skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som har förstörande egenskaper, innan material överförs till LoanHero.se.

Immateriella rättigheter

LoanHero äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av dig. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos dig. Övrigt material, t.ex texter, grafik, bilder och logotyper som finns på LoanHero ägs av LoanHero och är skyddat av upphovsrättslagen och varumärkeslagen. Vidare är LoanHero databasen skyddad enligt upphovsrättslagen.

LoanHero äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa allmänna villkor. LoanHero äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som LoanHero bedriver. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan användaren stängas av med omedelbar verkan. Om den information som du publicerar skulle leda till skadeståndsskyldighet för LoanHero som plattform är du skyldig att hålla LoanHero skadeslös eller ersätta för den skada som åsamkats.

Ansvar

LoanHero är en tjänst som tillhandahåller information om olika typer av lån och långivare. Vi är alltså inte en bank och vi förmedla inga pengar, varken direkt från oss eller mellan långivare och låntagare.

Alla frågor och tvister som uppstår i ingått låneavtal ska tas med mellan låntagare och långivare. All information gällande räntor, villkor och så vidare är information som vi inhämtar direkt från respektive långivarens egen hemsida. Detta är information som är under ständig förändring och vi arbetar hårt för att hålla oss uppdaterade.

Vänligen observera att vi inte kan garantera att våra uppgifter inte alltid överensstämmer med bankernas. Du bör alltid ha bankens egna uppgifter som primära källa.

Cookies – vad är det och hur hanterar man dem?

Cookies sparar information om hur du använder den webbsidan som du använder för tillfället. Anledningen till att de används är för att förbättra användarupplevelsen genom att komma ihåg vissa specifika intressen och tidigare sparade preferenser. Att använda cookies är självklart inget krav, de kan lätt stängas av bara genom att ändra inställningar på din webbläsare.

Du bör dock observera att om cookies inte används finns en risk att hemsidan inte kan utnyttjas fullt ut. Genom att godkänna cookies på LoanHero tillåter du insamlingen av information för ovan nämnda syften. Vi kommer aldrig lämna ut eller sälja vidare vår samlade cookie-information till en tredje part. För allmän information om hur du hanterar cookies kan du besöka den här sidan.

Tillämplig lag

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

iResponse Network and Media AB Org nr 556676-5425 – Ett bolag inom Stabilo Media koncernen.

Adress: Fleminggatan 20A, 112 26 Stockholm

e-post: kontakt @ LoanHero.se

Denna sida uppdaterades senast den 13 november 2018

Sending
Omdömen från användare
5 (1 omdöme)